Svět kanceláří plných šanonů a archivních boxů pomalu končí. Buďte u toho s námi.

Rádi Vám pomůžeme.Audit Alliance spol. s r.o.
Klimentská 1246/1
Praha 1, Nové Město, 110 00
Tel.: +420 226 222 030
Fax: +420 226 222 031
info@audit-alliance.czSkenování a digitalizace dokumentů:
Klimentská 1246/1
Praha 1, Nové Město, 110 00
Tel.: +420 226 222 030
Fax: +420 226 222 031
digitalizace@audit-alliance.cz

 

Měli jsme a máme tu čest pracovat například pro tyto klienty :

Nadační fond
Romana Šebrleho
FINEP & partners a.s.
Delpha agency s.r.o.
Nadace Terezy Maxové
Asekol s.r.o.
Europalet a.s.
A-fitnes s.r.o.
GEMPLUS s.r.o.
Locke & Hobbes a.s.
Swift Holding a.s
Proton Therapy Center Czech sro.
GOLFER s.r.o.
Krajský úřad Karlovarského kraje
UniCredit Markets & Investment Banking, CA IB Corporate Finance a.s.
Euro Park Praha a.s.
Interplastic s.r.o.
Finep Harfa a.s.
Finep Chuchle a.s.
Finep Mazanka s.r.o.
Finep Prosek k.s.
N.J.B. Real a.s.
Invenit a.s.
JUDr. Klára Veselá Samková
Bohemian Pictures sro.
European Properties Development Corporation sro.
Friendly Production sro.
River Diamond Holding as.
Riverbank Development sro.
RYOR a.s.
Vila Nový Smíchov a.s.
Výstavistě Flóra Olomouc a.s.
...a řadu dalších.


Děkujeme za důvěru a těšíme se na další nová setkání.

 

PROFIL SPOLEČNOSTI

 

 
Vítejte v Audit Alliance! Naší specializací je zejména skenování a digitalizace dokumentů se zaměřením na moderní digitalizaci účetních záznamů a dokladů a na přání klienta také jejich bezpečnou vzdálenou správu prostřednictvím vlastního řešení eDriveSoft, s dosažením shodné právní síly v porovnání s původními listinami a jejich následnou archivaci klienty po dobu skartačních lhůt výhradně v digitalizované podobě. Jako historicky první v České republice, na což dnes již běžnou praxí navazujeme, jsme úspěšně obhájili kontrolu námi digitalizovaných účetních záznamů a daňových  dokladů našich klientů na CD v praxi České daňové správy, bez předložení jediného listu papíru. V této souvislosti jsme mimo jiné řádným členem České archivní společnosti, řádným členem Hospodářské komory ČR prostřednictvím HK hl.m. Prahy a jsme registrováni Úřadem pro ochranu osobních údajů. V současné době činíme nutné kroky k zajištění prověrky Národního bezpečnostního úřadu pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení VYHRAZENÉ.

Evidence a pasport nemovitostí patří mezi další významné oblasti služeb klientům. Zde zúročujeme naše mnohaleté zkušenosti s vedením agendy nemovitostí velkých developerských společností.  Evidence a pasport nemovitostí v našem pojetí znamená komplexní servis nemovitostí od problematiky evidence po související problematiku účetní a daňovou. To vše na plně profesionální úrovni
Mezi hlavní představitele společnosti patří:


Ing. František Francírek, Ph.D.

Od roku 1994 je profesně činný jako daňový poradce (KDP ČR) a od roku 2000 také jako odhadce majetku (ČKOM). V rámci své odborné činnosti se specializuje především na daňové aspekty transferových cen (viz publikace některých odborných článků v ekonomických periodikách). Také se jako externí pedagog podílí na výuce na Katedře veřejných financí VŠE v Praze a školí pro vzdělávací agenturu Intes Praha. Vedle této své odborné činnosti zastává funkci předsedy správní rady Nadace Terezy Maxové a místopředsedy správní rady Nadačního fondu Romana Šebrleho.


Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.

V rámci své odborné činnosti se specializuje především na manažerské účetnictví, účetní aspekty transferových cen a problematiku harmonizace účetnictví, včetně účetnictví neziskových organizací. Od roku 1996 působí zároveň jako pedagog na katedře manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Pravidelně přednáší pro vzdělávací agentury VOX, Intes, Controller Institut a Svaz účetních. Podílel se též na oficiálním překladu Mezinárodních účetních standardů (IAS). Vedle této své odborné činnosti zastává funkci místopředsedy správní rady Nadace Terezy Maxové a předsedy správní rady Nadačního fondu Romana Šebrleho.Lukáš Bortlík

Ve společnosti se dlouhodobě zabývá problematikou evidence nemovitostí a problematikou informační podpory pro navazující procesy. Angažuje se v oblasti vývoje programového zabezpečení evidence a pasportu na bázi geografických informačních systémů. V současnosti je vedoucím projektu Evidence a pasport nemovitostí.

Mezi významné externí poradce, jejichž odborných stanovisek si vážíme a vycházíme z nich při realizaci našich služeb, patří:


Prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc.

- je vysokoškolským profesorem v oboru ekonomika a management, soudním znalcem v mnoha oborech a odborníkem na ekonomiku, právo  a management informačních systémů, včetně jejich bezpečnostních a právních aspektů. Prof. Smejkal se dlouhodobě podílí na legislativních pracích v ČR v oblasti informatiky. Významný je jeho podíl na zákonu o elektronickém podpisu a na další české legislativě týkající se především elektronické komunikace v oblasti veřejné správy. Je autorem řady knih, zejména Právo informačních a telekomunikačních systémů (dvě vydání, C.H.Beck), Řízení rizik (dvě vydání, GRADA) a E-government v českém právu (LINDE). Působí rovněž v právní sekci České společnosti pro systémovou integraci.  Prof. Vladimír Smejkal je členem Legislativní rady Vlády České republiky. (dovolujeme si doporučit www.znalci.cz)

Prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.

- absolventka VŠE v Praze v r. 1966. Profesorka finančního účetnictví na katedře finančního účetnictví VŠE v Praze. Je garantem kursu Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. V této souvislosti je autorkou řady odborných publikací, zejména stejnojmenné učebnice (Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí, 3. aktualizované vydání, BOVA POLYGON, Praha, 2005, 500 str.). Prof. Vomáčková je aktivní auditorkou ve společnosti RAVO-AUDIT s.r.o., Praha 6, licence 082  a je členkou zkouškového výboru Komory auditorů České republiky.

Mgr. Matěj Haranta
advokát