Svět kanceláří plných šanonů a archivních boxů pomalu končí. Buďte u toho s námi.

Rádi Vám pomůžeme.Audit Alliance spol. s r.o.
Klimentská 1246/1
Praha 1, Nové Město, 110 00
Tel.: +420 226 222 030
Fax: +420 226 222 031
info@audit-alliance.czSkenování a digitalizace dokumentů:
Klimentská 1246/1
Praha 1, Nové Město, 110 00
Tel.: +420 226 222 030
Fax: +420 226 222 031
digitalizace@audit-alliance.cz

 

Měli jsme a máme tu čest pracovat například pro tyto klienty :

Nadační fond
Romana Šebrleho
FINEP & partners a.s.
Delpha agency s.r.o.
Nadace Terezy Maxové
Asekol s.r.o.
Europalet a.s.
A-fitnes s.r.o.
GEMPLUS s.r.o.
Locke & Hobbes a.s.
Swift Holding a.s
Proton Therapy Center Czech sro.
GOLFER s.r.o.
Krajský úřad Karlovarského kraje
UniCredit Markets & Investment Banking, CA IB Corporate Finance a.s.
Euro Park Praha a.s.
Interplastic s.r.o.
Finep Harfa a.s.
Finep Chuchle a.s.
Finep Mazanka s.r.o.
Finep Prosek k.s.
N.J.B. Real a.s.
Invenit a.s.
JUDr. Klára Veselá Samková
Bohemian Pictures sro.
European Properties Development Corporation sro.
Friendly Production sro.
River Diamond Holding as.
Riverbank Development sro.
RYOR a.s.
Vila Nový Smíchov a.s.
Výstavistě Flóra Olomouc a.s.
...a řadu dalších.


Děkujeme za důvěru a těšíme se na další nová setkání.

 

WWW PASPORT NEMOVITOSTÍ 


pasport_.jpg
O PRODUKTU


Evidence a pasport nemovitostí v našem pojetí znamená komplexní servis vašich nemovitostí od oblasti evidenční po související problematiku daňovou a účetní.


Z HISTORIE

Zavedením služby EPN společnost Audit Alliance spol. s r.o. původně reagovala na potřebu developerů evidovat vlastní pozemky během projektů, od chvíle jejich přípravy - po prodej posledního pozemku či podílu na něm. Následně jsme službu rozšířili o pasport všech nemovitostí evidovaných v Katastru nemovitostí, který se stal naším hlavním zdrojem dat.
EPN NEBO NAHLÍŽENÍ DO KN ČI DÁLKOVÝ PŘÍSTUP DO KN?

Řeknete si možná… „my máme Dálkový přístup do KN“, nebo… „mohu přeci získat informace přes Nahlížení do KN.“

Katastr je v oblasti evidence nemovitostí v ČR nejvyšší autoritou, která zplnomocňuje řadu majetkoprávních aktů. Katastr eviduje všechny nemovitosti (v předmětu vymezené), včetně vlastnických i jiných práv.


Tak v čem je rozdíl?


Naše služba je zaměřena na vedení evidence konkrétního subjektu či osoby a spočívá v aktivním informování o stavu a změnách v čase. Ze zkušeností našich klientů víme, že není jednoduché mít takříkajíc „pod palcem“ vlastní nemovitý majetek, pokud je většího rozsahu a navíc se často mění.  Nahlížení do KN na rozdíl od EPN nedisponuje nástroji, které vám takovou práci podstatně ulehčí a Dálkový přístup je z uživatelského hlediska příliš komplikovaný. Navíc, jak už bylo řečeno, důležitou úlohu tu zaujímá náš aktivní přístup.


Připadá vám povědomé?

č.1 -  „Během několika minulých let jsme nakoupili asi deset pozemků od tří prodejců. Dnes, ke konci výstavby, máme pozemků desetkrát tolik a neznáme jejich pořizovací ceny“.
č.2 - „Myslel jsem, že ty zbytkové pozemky v projektu jsme městu darovali už loni a teď vidím, že nám stále patří přes kilometr chodníků a tři sta metrů živého plotu.“
č.3 - „S hrůzou zjišťuji, že se podíly na pozemku náležející k jednotlivým bytům prodávají pod hranicí pořizovacích nákladů“.


UŠETŘÍME VÁS TAKOVÝCH SITUACÍ :-)

Co tedy nabízíme navíc? Minimálně toto...

1. Komfortní, přitom jednoduchý on-line přístupný nástroj pro dohled nad vaším majetkem.
2. Pravidelné soupisy nemovitého majetku ve formátu xls.
3. Pravidelnou analýzu pohybu majetku za zvolené období.
4. Pravidelnou analýzu geneze pozemků.
5. Zpracování účetní a daňové agendy nemovitostí.
6. Vyšší úroveň informací spojením katastrálních informací s vlastní dokumentací a mapou.


PŘÍKLADY VYUŽITÍ V PRAXI

Oblast účetní a daňová
Kontrola stavu majetku a jeho obousměrného pohybu vytváří evidenční podporu např. pro inventarizaci nemovitého majetku, platbu daně z nemovitostí, platbu daně z převodu nemovitostí, DPH atd.

Oblast majetkoprávní
Kontrola vlastnických práv a jejich omezení v podobě věcných břemen, zástavních nebo jiných práv spolu s evidencí veškeré právní dokumentace dává právníkům nástroj pro rychlejší a snazší práci.

Oblast obchodní
Průběžná kontrola a porovnávání evidence obchodní s evidencí katastrální pomáhá odhalovat chyby na obou stranách a přechází tak budoucím nepříjemnostem a finančním postihům. Klíčování vývoje pozemků poskytuje obchodníkům podklady pro stanovení cen.

Oblast projektového manažerství
Kumulace informací různých typů na jednom místě usnadňuje chápání situace v širších souvislostech a podstatně šeří čas.

Máte zájem o další informace k pasportu nemovitostí? Neváhejte nás kontaktovat.
Rádi se Vám budeme věnovat.

Produkt -
PASPORT NEMOVITOSTÍ
Lukáš Bortlík
tel.: +420 226 222 040
e-mail:
nemovitosti@audit-alliance.cz