Svět kanceláří plných šanonů a archivních boxů pomalu končí. Buďte u toho s námi.
Rádi Vám pomůžeme.

Audit Alliance spol. s r.o.
Klimentská 1246/1
Praha 1, Nové Město, 110 00
Tel.: +420 226 222 030
Fax: +420 226 222 031
info@audit-alliance.cz

Skenování a digitalizace dokumentů:
Budovatelů 2830, Most,434 37
Tel.: +420 777 077 158
Fax : +420 777 444 611
digitalizace@audit-alliance.cz

 

PROFIL SPOLEČNOSTI Vítejte v Audit Alliance! Naší specializací je zejména skenování a digitalizace dokumentů se zaměřením na moderní digitalizaci účetních záznamů a dokladů a na přání klienta také jejich bezpečnou vzdálenou správu prostřednictvím vlastního řešení eDriveSoft, s dosažením shodné právní síly v porovnání s původními listinami a jejich následnou archivaci klienty po dobu skartačních lhůt výhradně v digitalizované podobě. Jako historicky první v České republice, na což dnes již běžnou praxí navazujeme, jsme úspěšně obhájili kontrolu námi digitalizovaných účetních záznamů a daňových  dokladů našich klientů na CD v praxi České daňové správy, bez předložení jediného listu papíru. V této souvislosti jsme mimo jiné řádným členem České archivní společnosti, řádným členem Hospodářské komory ČR prostřednictvím HK hl.m. Prahy a jsme registrováni Úřadem pro ochranu osobních údajů. V současné době činíme nutné kroky k zajištění prověrky Národního bezpečnostního úřadu pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení VYHRAZENÉ.

Evidence a pasport nemovitostí patří mezi další významné oblasti služeb klientům. Zde zúročujeme naše mnohaleté zkušenosti s vedením agendy nemovitostí velkých developerských společností.  Evidence a pasport nemovitostí v našem pojetí znamená komplexní servis nemovitostí od problematiky evidence po související problematiku účetní a daňovou. To vše na plně profesionální úrovni
Mezi hlavní představitele společnosti patří:


Ing. František Francírek, Ph.D.

Od roku 1994 je profesně činný jako daňový poradce (KDP ČR) a od roku 2000 také jako odhadce majetku (ČKOM). V rámci své odborné činnosti se specializuje především na daňové aspekty transferových cen (viz publikace některých odborných článků v ekonomických periodikách). Také se jako externí pedagog podílí na výuce na Katedře veřejných financí VŠE v Praze a školí pro vzdělávací agenturu Intes Praha. Vedle této své odborné činnosti zastává funkci předsedy správní rady Nadace Terezy Maxové a místopředsedy správní rady Nadačního fondu Romana Šebrleho.


Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.

V rámci své odborné činnosti se specializuje především na manažerské účetnictví, účetní aspekty transferových cen a problematiku harmonizace účetnictví, včetně účetnictví neziskových organizací. Od roku 1996 působí zároveň jako pedagog na katedře manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Pravidelně přednáší pro vzdělávací agentury VOX, Intes, Controller Institut a Svaz účetních. Podílel se též na oficiálním překladu Mezinárodních účetních standardů (IAS). Vedle této své odborné činnosti zastává funkci místopředsedy správní rady Nadace Terezy Maxové a předsedy správní rady Nadačního fondu Romana Šebrleho.Lukáš Bortlík

Ve společnosti se dlouhodobě zabývá problematikou evidence nemovitostí a problematikou informační podpory pro navazující procesy. Angažuje se v oblasti vývoje programového zabezpečení evidence a pasportu na bázi geografických informačních systémů. V současnosti je vedoucím projektu Evidence a pasport nemovitostí.

Mezi významné externí poradce, jejichž odborných stanovisek si vážíme a vycházíme z nich při realizaci našich služeb, patří:


Prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc.

- je vysokoškolským profesorem v oboru ekonomika a management, soudním znalcem v mnoha oborech a odborníkem na ekonomiku, právo  a management informačních systémů, včetně jejich bezpečnostních a právních aspektů. Prof. Smejkal se dlouhodobě podílí na legislativních pracích v ČR v oblasti informatiky. Významný je jeho podíl na zákonu o elektronickém podpisu a na další české legislativě týkající se především elektronické komunikace v oblasti veřejné správy. Je autorem řady knih, zejména Právo informačních a telekomunikačních systémů (dvě vydání, C.H.Beck), Řízení rizik (dvě vydání, GRADA) a E-government v českém právu (LINDE). Působí rovněž v právní sekci České společnosti pro systémovou integraci.  Prof. Vladimír Smejkal je členem Legislativní rady Vlády České republiky. (dovolujeme si doporučit www.znalci.cz)

Prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.

- absolventka VŠE v Praze v r. 1966. Profesorka finančního účetnictví na katedře finančního účetnictví VŠE v Praze. Je garantem kursu Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. V této souvislosti je autorkou řady odborných publikací, zejména stejnojmenné učebnice (Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí, 3. aktualizované vydání, BOVA POLYGON, Praha, 2005, 500 str.). Prof. Vomáčková je aktivní auditorkou ve společnosti RAVO-AUDIT s.r.o., Praha 6, licence 082  a je členkou zkouškového výboru Komory auditorů České republiky.

Mgr. Matěj Haranta
advokát