Svět kanceláří plných šanonů a archivních boxů pomalu končí. Buďte u toho s námi.
Rádi Vám pomůžeme.

Audit Alliance spol. s r.o.
Klimentská 1246/1
Praha 1, Nové Město, 110 00
Tel.: +420 226 222 030
Fax: +420 226 222 031
info@audit-alliance.cz

Skenování a digitalizace dokumentů:
Budovatelů 2830, Most,434 37
Tel.: +420 777 077 158
Fax : +420 777 444 611
digitalizace@audit-alliance.cz

 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA: Digitalizace listin pro obchodní rejstřík a jejich elektronické podání za Vás 


MOTTO

Nabízíme profesionalitu, zkušenosti a 100% úspěšnost našich e-podání. Splněním zákonné povinnosti dodáním služby na klíč Vám umožníme se soustředit na Vaši vlastní podnikatelskou činnost...


obchodnirejstrik.jpg
Na základě vyhlášky Ministerstva spravedlnosti ČR č. 562/2006 Sb. vydané podle § 33 odst. 4 obchodního zákoníku, je nutné listiny, které se jen zakládají do sbírky listin obchodního rejstříku, podávat pouze v elektronické podobě ve formátu Portable Document Format (přípona pdf). Tyto listiny lze rejstříkovému soudu zaslat elektronickou poštou nebo s využitím datového nosiče Compact Disc Recordable (CD-R). Rejstříkový soud doručené nosiče dat nevrací a po uplynutí 6 měsíců od doručení je skartuje. Podle sdělení například Městského soudu v Praze budou listiny založené do sbírky listin v jiné než elektronické podobě vraceny a bude požadováno jejich předložení v elektronické podobě. V té souvislosti si dovolujeme upozornit, že dle § 200de občanského soudního řádu může být soudem uložena pořádková pokuta až do výše 20.000,- Kč, pokud nebude uposlechnuta výzva soudu k založení listin do sbírky listin. Rádi bychom Vám nabídli řešení, které těmto komplikacím zcela předchází a zároveň nabízí jistou přidanou hodnotu.


 


NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ SLUŽBU

...která obsahuje profesionální digitalizaci Vašich listin pro podání na OR, jejich označení elektronickou značkou zpracovatele, označení časovým razítkem a následné elektronické podání za Vás. Na Vás je pouze jeden jediný krok: zaslat nám listiny na naši adresu. O vše ostatní se postaráme my a to do 72 hodin o přijetí listin.POUZE TŘI KROKY K CÍLI


1) Zákazník pošle doporučeně listinné podklady, které chce podat na OR do sbírky listin, v obálce na naši adresu. Společně s listinami pošle vyplněnou objednávku,

2) my provedeme digitalizaci předložených listin, označíme je v souladu se zvláštními právními předpisy elektronickou značkou zpracovatele založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu a kvalifikovaným časovým razítkem, odešleme na e-podatelnu OR s elektronickým podpisem (pokud je materiál datově obsáhlejší, odešleme na OR CD poštou s doručenkou) a to vše do 72 hodin od obdržení podkladů od zákazníka,

3) následně vložíme listiny do obálky, přiložíme CD s digitalizovanými dokumenty, potvrzení obchodního rejstříku o přijetí elektronického podání a zároveň také prohlášení o provedené digitalizaci společně s fakturou na provedené služby dle ceníku a vše Vám doporučeně zašleme zpět.CENÍK SLUŽBY (ceny jsou uvedeny bez DPH)

1) příprava jedné listiny k digitalizaci..... 3,50 Kč
2) digitalizace jedné strany..... 2,- Kč
3) označení jedné listiny elektronickou značkou..... 2,- Kč
4) označení jedné listiny časovým razítkem..... 5,- Kč
5) jednorázový poplatek za administrativní služby (elektronické podání, vypracování protokolu o provedené digitalizaci, potvrzení o přijetí elektronického podání příslušným soudem, uložení digitalizovaných listin s indexací dle názvu včetně jejich označení, CD a poštovné - bez rozdílu počtu digitalizovaných listin)..... 1.890,- Kč

(Námi digitalizované a elektronickou značkou označené listiny můžete navíc, v souladu s platnou legislativou, kdykoli v budoucnu použít také při oficiální elektronické komunikaci s úřady státní správy, neboť mají shodnou právní sílu v porovnání s jejich listinnými předlohami.)
 


OBJEDNÁVKA

Pokud Vás služba oslovila a máte zájem ji využít, stačí si vytisknout objednávku (k dispozici ke stažení zcela dole), vyplnit a společně s listinami pro podání na OR ji poštou zaslat nám. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na případnou spolupráci.


Produkt - DIGITALIZACE LISTIN PRO OBCHODNÍ REJSTŘÍK
e-mail:
obchodni.rejstrik@audit-alliance.cz  (služba 24 hodin denně)


PROFIL SPOLEČNOSTI Vítejte v Audit Alliance! Naší specializací je zejména skenování a digitalizace dokumentů se zaměřením na moderní digitalizaci účetních záznamů a dokladů a na přání klienta také jejich bezpečnou vzdálenou správu prostřednictvím vlastního řešení eDriveSoft, s dosažením shodné právní síly v porovnání s původními listinami a jejich následnou archivaci klienty po dobu skartačních lhůt výhradně v digitalizované podobě. Jako historicky první v České republice, na což dnes již běžnou praxí navazujeme, jsme úspěšně obhájili kontrolu námi digitalizovaných účetních záznamů a daňových  dokladů našich klientů na CD v praxi České daňové správy, bez předložení jediného listu papíru. V této souvislosti jsme mimo jiné řádným členem České archivní společnosti, řádným členem Hospodářské komory ČR prostřednictvím HK hl.m. Prahy a jsme registrováni profil__.jpgÚřadem pro ochranu osobních údajů. V současné době činíme nutné kroky k zajištění prověrky Národního bezpečnostního úřadu pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení VYHRAZENÉ.

Evidence a pasport nemovitostí patří mezi další významné oblasti služeb klientům. Zde zúročujeme naše mnohaleté zkušenosti s vedením agendy nemovitostí velkých developerských společností.  Evidence a pasport nemovitostí v našem pojetí znamená komplexní servis nemovitostí od problematiky evidence po související problematiku účetní a daňovou. To vše na plně profesionální úrovni
Mezi hlavní představitele společnosti patří:


Ing. František Francírek, Ph.D.

Od roku 1994 je profesně činný jako daňový poradce (KDP ČR) a od roku 2000 také jako odhadce majetku (ČKOM). V rámci své odborné činnosti se specializuje především na daňové aspekty transferových cen (viz publikace některých odborných článků v ekonomických periodikách). Také se jako externí pedagog podílí na výuce na Katedře veřejných financí VŠE v Praze a školí pro vzdělávací agenturu Intes Praha. Vedle této své odborné činnosti zastává funkci předsedy správní rady Nadace Terezy Maxové a místopředsedy správní rady Nadačního fondu Romana Šebrleho.


Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.

V rámci své odborné činnosti se specializuje především na manažerské účetnictví, účetní aspekty transferových cen a problematiku harmonizace účetnictví, včetně účetnictví neziskových organizací. Od roku 1996 působí zároveň jako pedagog na katedře manažerského účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Pravidelně přednáší pro vzdělávací agentury VOX, Intes, Controller Institut a Svaz účetních. Podílel se též na oficiálním překladu Mezinárodních účetních standardů (IAS). Vedle této své odborné činnosti zastává funkci místopředsedy správní rady Nadace Terezy Maxové a předsedy správní rady Nadačního fondu Romana Šebrleho.


František Matějka

Od roku 2006 je ve společnosti Audit Alliance spol. s r.o. odpovědný za projektové vedení produktu skenování a digitalizace dokumentů a dále za oblast správy a archivace dokumentů. Mezi jeho specializace patří digitalizace účetních záznamů a jejich archivace výhradně v elektronické podobě. Na toto téma přednášel například pro Komoru certifikovaných účetních při Svazu účetních České republiky. Díky zkušenostem v oblasti předkládání digitalizovaného účetnictví ke kontrolám daňové správě podpořil svou účastí, v bloku právní aspekty informatiky, také mezinárodní konferenci Systémová integrace 2007. Články a rozhovory na toto téma publikuje v řadě odborných periodik. Vedle této své odborné činnosti zastává funkci člena správní rady obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš a vedoucího kanceláře Nadačního fondu Romana Šebrleho.


Lukáš Bortlík

Ve společnosti se dlouhodobě zabývá problematikou evidence nemovitostí a problematikou informační podpory pro navazující procesy. Angažuje se v oblasti vývoje programového zabezpečení evidence a pasportu na bázi geografických informačních systémů. V současnosti je vedoucím projektu Evidence a pasport nemovitostí.

Mezi významné externí poradce, jejichž odborných stanovisek si vážíme a vycházíme z nich při realizaci našich služeb, patří:


Prof. Ing. Vladimír SMEJKAL, CSc.

- je vysokoškolským profesorem v oboru ekonomika a management, soudním znalcem v mnoha oborech a odborníkem na ekonomiku, právo  a management informačních systémů, včetně jejich bezpečnostních a právních aspektů. Prof. Smejkal se dlouhodobě podílí na legislativních pracích v ČR v oblasti informatiky. Významný je jeho podíl na zákonu o elektronickém podpisu a na další české legislativě týkající se především elektronické komunikace v oblasti veřejné správy. Je autorem řady knih, zejména Právo informačních a telekomunikačních systémů (dvě vydání, C.H.Beck), Řízení rizik (dvě vydání, GRADA) a E-government v českém právu (LINDE). Působí rovněž v právní sekci České společnosti pro systémovou integraci.  Prof. Vladimír Smejkal je členem Legislativní rady Vlády České republiky.

Prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.

- absolventka VŠE v Praze v r. 1966. Profesorka finančního účetnictví na katedře finančního účetnictví VŠE v Praze. Je garantem kursu Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí. V této souvislosti je autorkou řady odborných publikací, zejména stejnojmenné učebnice (Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí, 3. aktualizované vydání, BOVA POLYGON, Praha, 2005, 500 str.). Prof. Vomáčková je aktivní auditorkou ve společnosti RAVO-AUDIT s.r.o., Praha 6, licence 082  a je členkou zkouškového výboru Komory auditorů České republiky.

Mgr. Matěj Haranta
advokát

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST 


Přednáška na sněmu 2007

Komora certifikovaných účetních je samostatná organizační složka Svazu účetních na principu samosprávné profesní organizace. Sdružuje odborníky, kteří obdrželi certifikát některého ze tří stupňů (účetní asistent, bilanční účetní, účetní expert) systému certifikace realizovaném v součinnosti s britskou ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

www.komora-ucetnich.cz


Odborný článek

Časopis Auditor vydává již osmým rokem Komora auditorů České republiky. Časopis vychází 10x ročně v nákladu 2800 výtisků a je distribuován na adresy všech auditorů, asistentů auditora i auditorských firem v České republice a předplatitelům.

www.kacr.czRozhovor

Deník Hospodářské noviny patří mezi první soukromé deníky vzniklé po roce 1989. Od pondělí do pátku přináší aktuální zpravodajství se silnými analytickými prvky a komentáře. Ze všech českých deníků dávají HN největší prostor informacím z české i světové ekonomiky.

www.ihned.czOdborný článek

Moderní řízení je odborný měsíčník o nových trendech v řízení – manažerský digest. Přináší zahraniční i domácí know-how z oblasti organizace a řízení, manažerských dovedností a řízení lidských zdrojů, analýzy a výsledky výzkumů, případové studie a zkušenosti z řízení firem.

www.economia.czOdborný článek

Finanční Management je odborný měsíčník pro strategické finanční řízení firem. Zabývá se otázkami řízení kapitálu, peněžních toků, výkonnosti firmy a řízením rizik a jejich vlivem na efektivitu a hodnotu firmy.

www.economia.cz
Přednáška na konferenci

Česká společnost pro systémovou integraci společně s Katedrou informačních technologií a dalšími partnery uspořádala již 15. ročník mezinárodní konference Systémová integrace 2007. Na téma Právní aspekty digitalizace dokumentů jsme zde přednášeli společně s Prof. Ing. Vladimírem Smejkalem, CSs., JUDr. Tomášem Sokolem a  JUDr. Martinem Maisnerem. Konference se v průběhu let zařadila mezi nejvýznamnější odborné informatické akce v České republice a je součástí programu konferencí mezinárodní informatické federace IFIP - TC8 Information Systems.

http://si.vse.cz


Odborný článek

Bulletin Komory certifikovaných účetních při Svazu účetních České republiky.

www.komora-ucetnich.cz


Rozhovor

Podnikatelský časopis Profit je nejstarším ekonomickým týdeníkem v České republice a je určen široké veřejnosti z řad živnostenského a podnikatelského stavu.

www.profit.cz
Odborný článek

Odhadce a oceňování majetku je odborný čtvrtletník vydávaný Českou komorou odhadců majetku ve spolupráci s Institutem pro oceňování majetku při VŠE Praha.

www.certifikace-odhadcu.cz
Odborný článek

Daně a finance je odborným časopisem pro daňové právo a praxi, vydávaný vydavatelstvím LexisNexis CZ.

www.lexisnexis-online.cz
Logo_Vox_.png
Odborný seminář

VOX realizuje veřejné a zakázkové vzdělávací programy pro cca 10 000 stálých klientů z oblasti podnikového i neziskového sektoru. Cílovou skupinou jsou manažeři na všech úrovních řízení, odborníci v oblasti daní (auditoři, daňoví poradci, účetní), finanční analytici a ekonomové, dále podnikoví právníci, advokáti, soudní znalci, pracovníci poradenských společností, v sektoru státní správy a samosprávy také starostové, hejtmani, tajemníci a úředníci územně samosprávných celků.

www.vox.cz


controlling.jpg
Odborný článek 

Časopis CONTROLLING je odborným čtvrtletníkem, který Vám přináší aktuální informace ze světa controllingu a systémů podporujících manažerské rozhodování z per domácích a zahraničních autorů. Cílovými čtenáři a uživateli informací jsou především: ekonomický a finanční management, vedoucí a pracovníci controllingových oddělení, majitelé, jednatelé a senior management, středně velkých a velkých výrobních podniků, obchodních společností, finančních institucí a podniků služeb.

www.point-consulting.cz
PARTNERSTVÍ 

CANON 

ČLENSTVÍ 

FILANTROPIE